اگر اطلاعات تماس متعاملین خود را در اختیار دارید هیچ روشی ساده تر، ارزان تر و گسترده تر از پیامک جهت ارتباط با آنان وجود ندارد. به راحتی فرم خود را مانند فرم تحت وب طراحی نمایید و با انتخاب شماره های مورد نظر از دفترچه تلفن خود در سامانه، فرم را به صورت تک سوالی ارسال نمایید. با این روش با حفظ کلیه مزایای موجود در انتشار تحت وب فرم می توانید جامعه هدف خود را از پیش مشخص نمایید و نتایج حاصل را بر اساس گروه بندی مخاطبین خود تحلیل نمایید. امکان اضافه کردن اطلاعات مخاطبین جدید و همگام سازی با دفترچه تلفن های شخص ثالث، نیاز به ایجاد دفترچه تلفن جدید و ورود کلیه مخاطبین را منتفی ساخته است.

حال به راحتی فرم خود را طراحی نمایید، مخاطبین خود را مشخص کرده و آنرا از طریق پیامک منتشر نمایید و منتظر دریافت داده ها به صورت به لحظه از طرف مخاطبین خود باشید. داده ها به محض ارسال از طرف مخاطب در بانک اطلاعاتی سامانه ثبت شده و قابل گزارش گیری می باشد. وقت آن رسیده که مخاطبین خود را در تصمیمات استراتژیک سازمانی مشارکت دهید.