وب وب وب. امروز دسترسی به اینترنت به یکی ازالزامات زندگی مدرن تبدیل شده است. طبق آخرین آمارها افراد بالغ به طور متوسط بیش از سه ساعت در روز به صورت آنلاین در اینترنت حضور دارند. این خود نشان دهنده اهمیت اینترنت در زندگی روزمره می باشد. با استفاده از این تغییر سبک زندگی می توان به مخاطبین بسیاری دست یافت که شاید دستیابی به آنان پیش از این محال به نظر می رسید.

جمع آوری اطلاعات از طریق وب