ePoll چگونه کار می کند؟

یا چگونه در سه گام به یک داده کاو تبدیل شویم.

استفاده از سامانه ePoll بسیار ساده است به گونه ای که در سه گام می توان کلیه فرآیند مربوط به گردآوری داده را به انجام رساند. از آنجا که ePoll سامانه ای تحت وب می باشد برای استفاده از آن تنها نیاز به یک مرورگر وب است و کلیه روند های مربوطه از طریق مرورگر شما مدیریت خواهد شد. برای آشنایی با نحوه کار این سامانه با ما همراه باشید.